Neviditeľné tekuté nano stierače

Vo všeobecnosti poznáme nanotechnológiu ako vedu, ktorá sa zaoberá manipuláciou na atomárnej, molekulárnej alebo dokonca supramolekulárnej škále. V dnešnej dobe sú veľmi populárne polemiky na tému budúcnosti a praktického využitia nanotechnológie.

Mnoho motoristov súčasnosti sa o svoje autá stará pravidelne nie len preto, že sú ich objektom potešenia a relaxu, ale tiež preto, lebo sú ich každodennou potrebou. Jedným z faktorov, na ktoré bežná údržba nestačí, je nepredvídateľné počasie. Racionálnym riešením preto môžu byť ochranné produkty, ktoré zabezpečujú hydrofóbiu (odpudivosť vody), oleofóbiu (odpudivosť olejov a mastnôt) a spôsobujú nepriľnavosť nečistôt. Takéto produkty využívajú stále viac najnovšie trendy v oblasti nanotechnológií a dokážu výrazne prispieť k bezpečnosti jazdy v nepriaznivom počasí. Spoločne sa pozrime na výhody a nevýhody tekutých stieračov na báze nanotechnológie.

Výhody:

 1. Ošetrené čelné sklo prispieva k bezpečnosti jazdy v daždi. Hydrofóbne vlastnosti impregnácie spôsobujú, že kvapky vody sa na skle nedržia. Už pri rýchlosti 60-70 kilometrov za hodinu sa vplyvom odporu vzduchu kĺžu zo skla preč.
 2. Odolnosť voči vode si vyžaduje znížené používanie stieračov a teda aj menšie rozptýlenie počas jazdy v daždi.
 3. Pri dlhých trasách sa sklo bežne zašpiní od hmyzu alebo nečistôt. Ošetrenie však zabezpečuje menšiu priľnavosť takýchto nečistôt a teda aj perfektnú priehľadnosť skla pri dlhých trasách a ľahšie očistenie.
 4. Z ošetreného skla sa ľahšie odstraňuje námraza a zároveň je sklo odolnejšie voči jej vzniku.
 5. Nanesením nano ochrany vzniká ochranná vrstva, ktorá je odolná voči kefám v umývačke áut, posypovej soľi a iným fyzickým poškodeniam.
 6. Oproti produktom, ktoré využívajú zastaranejšie technológie je trvácnosť takéhoto ošetrenia neporovnateľne dlhšia.

Z uvedených výhod nám vyplýva, že nano ochrana prispieva k bezpečnosti jazdy, odolnosti skla a k zjednodušenej údržbe. Logická je aj cenová výhodnosť – menšie opotrebovanie stieračov (a teda zvýšenie ich životnosti) a menšia spotreba ostrekovacej kvapaliny. K použitiu ochrany sa však viaže aj zopár nevýhod.

Nevýhody:

 1. Príprava čelného skla na nanesenie impregnácie je pracná. Ak sklo nebude dostatočne vyčistené, vlastnosti impregnácie sa naplno neprejavia. Odstrániť tiež treba akékoľvek predchádzajúce prípravky nanesené na sklo, ako napríklad vosk.
 2. Najmä pri starších a opotrebovaných stieračoch môže impregnácia spôsobovať roztieranie vody na čelnom skle. K tomuto dochádza najmä pri nedokonalom očistení čelného skla pred nanesením impregnácie.
 3. Kvalitná nano ochrana by mala vydržať pri nezmenených vlastnostiach približne 1 rok alebo 40 000km. Ak sa efekt stráca, pravdepodobne za to môžu nečistoty. Pre navrátenie pôvodných vlastností preto treba sklo dôkladne preleštiť. Efekt je veľmi dlhotrvajúci, ale časom sa zvyšuje rýchlosť, ktorú treba dosiahnuť, aby sa efekt odletovania kvapiek prejavil. Na životnosť vplýva množstvo faktorov, takže je ťažké povedať koľko vám tekuté stierače na skle vydržia.
 4. Často sa pojmom NANO označujú aj produkty, ktoré s nano technológiou nemajú nič spoločné.
 5. Cena produktu využívajúceho nanočastice je zvyčajne o niečo vyššia. Ľudia väčšinou nevedia o rozdielnych vlastnostiach a neporovnateľnej životnosti rôznych druhov tekutých stieračov. Preto chápu pod pojmom „tekuté stierače“ jeden druh produktu, čo je mylné. Z toho vyplývajú aj možné negatívne skúsenosti, najmä keď sa hľadí len na cenu a použijú sa nekvalitné produkty nevyužívajúce nanotechnológiu.

Vidíme teda, že nevýhody nanoimpregnácie dokážu narobiť aj nepríjemnosti. Dá sa im však jednoducho vyhnúť, ak dodržíte postup jej nanášania.